Anmälningsvillkor

Anmälan är bindande
Vid sjukdom/förhinder kan du ta igen din kurs vid ett annat tillfälle i mån av plats. Återbetalning sker endast vid uppvisande av intyg för sjukdom. För profylaxkurs gäller även kejsarsnitt eller att du fött innan kursdatum. En administrationsavgift på 150 kr tas ut vid återbetalning. Vid förhinder kan du ta igen din kurs i mån av plats.

Ångerrätt 
Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter du anmält dig på denna hemsida.
Vill du utöva ångerrätten ska du till kursarrangören skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post eller e-post). För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Verkan av utövad ångerrätt 
Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, förutom en administrationsavgift på 150 kr. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat.

Personuppgiftslagen 
Enligt personuppgiftslagen krävs samtycke för att spara personliga data, såsom t.ex. namn och kontaktuppgifter. När du registrerar dina uppgifter på anmälningsblanketten så kommer de att sparas i vårt register, och din registrering blir därför också ett godkännande för att spara uppgifterna. Informationen kommer inte vidarebefordras till tredje part utan ditt tillstånd, utom om så krävs för att bearbeta och fullgöra din order eller deltagande.